TIN CÔNG NGHỆ MỚI CẬP NHẬT

trạm sạc điện Porsche

Porsche Sài Gòn hoàn thành trạm sạc điện cho xe đầu tiên tại Việt Nam

Trạm sạc công suất cao (HPC) được lắp đặt tại Trung tâm Porsche Sài Gòn nhằm cung cấp tiện ích cho khách hàng sở hữu xe điện của Porsche. Theo nhà sản xuất, trạm sạc này cho phép mẫu xe Taycan có thời gian sạc từ mức 5% để đạt mức 80% SoC (mức sạc) là 22,5 phút ở điều kiện lý tưởng với công suất sạc tối đa của dòng xe này là 270 kW.

Đọc ngay »
trạm sạc điện Porsche

Porsche Sài Gòn hoàn thành trạm sạc điện cho xe đầu tiên tại Việt Nam

Trạm sạc công suất cao (HPC) được lắp đặt tại Trung tâm Porsche Sài Gòn nhằm cung cấp tiện ích cho khách hàng sở hữu xe điện của Porsche. Theo nhà sản xuất, trạm sạc này cho phép mẫu xe Taycan có thời gian sạc từ mức 5% để đạt mức 80% SoC (mức sạc) là 22,5 phút ở điều kiện lý tưởng với công suất sạc tối đa của dòng xe này là 270 kW.

Đọc ngay »